Disposem d’un programa d’atenció social destinat a prestar els nostres serveis a preus molt reduïts a col.lectius especials o amb risc d’exclusió, així com a aquelles empreses, associacions o col.lectius que prestin serveis socials al Principat (vg. centres d’atenció geriàtrica subvencionats, centres d’acollida, etc…).

Si formeu part d’algun d’aquests col.lectius, contacteu-nos i us informarem dels avantatges que us podem oferir en la prestació dels nostres serveis.