• Maletin

Som una empresa jove i dinàmica que té per objectiu vetllar per la teva salut i la dels teus les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Som una empresa amb clara vocació de servei per a qui el més important són les persones i que et volem oferir la comoditat de disposar de servei mèdic de qualitat a casa teva. Et proporcionem la tranquil.litat de poder ser atès només realitzant una simple trucada telefònica, posant a la teva disposició professionals mèdics de confiança per a qui l’atenció mèdica a domicili omple un buit important en l’actual sistema sanitari del país.

El nostre equip humà es troba integrat per professionals de la salut, fermament arrelats al Principat i amb una llarga trajectòria mèdica al sistema sanitari nacional. Tots els nostres professionals mèdics estan degudament inscrits al col.legi de metges d’Andorra i tots disposen del conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Aquest fet garanteix que la CASS retorna al usuari el 75% del cost de la visita mèdica en el règim general.

Som una empresa on el més important es la teva salut, tranquil.litat i comoditat que adapta la seva prestació de servei a les tarifes de la CASS, facilitant l’accés a l’atenció mèdica a tothom, no fent de la nostra prestació un servei de luxe, si no un servei a l’abast de tothom.

 

Avantatges

Metges a casa tevahouse

Posem a l’abast dels nostres afiliats la infraestructura necessària per tal de garantir atenció mèdica professional front a situacions de salut que no requereixin el desplaçament al servei d’urgències del centre hospitalari. Posem en contacte als usuaris del servei que requereixin atenció mèdica amb professionals de la medicina que es desplaçaran al domicili del pacient les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Els usuaris del sistema disposen d’un sistema de “call center”, de funcionament ininterromput, el qual gestiona les demandes de servei, tot canalitzant la petició d’atenció mèdica cap als professionals de l’equip mèdic els quals es desplaçaran al domicili del pacient en el mínim temps possible.

Contractualment garantim la realització del servei en un termini màxim de 4 hores (5 hores en cas de requerir desplaçament al Pas de la Casa) si bé, en condicions normals de prestació del servei, disposem de l’estructura necessària per a poder realitzar la visita mèdica a domicili en un termini mig de dues hores a partir del moment en que el servei sigui requerit.

globeA l'abast de tothom

El nostre servei ha estat concebut com un servei complementari a l’actual sistema sanitari del Principat que permet, de forma global, gaudir a tots els residents al Principat d’Andorra, d’uns serveis mèdics de qualitat i d’acord amb el que ha de ser un adequat sistema de benestar social pel nostre país.

Qualsevol persona resident al Principat pot gaudir dels nostres serveis mitjançant una quota d’adhesió anual molt assequible, independentment de si es troba afiliada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) o en règim d’afiliació exclusiu a una assegurança privada.

Alhora que oferim els nostres serveis als residents al Principat d’Andorra, també aprofitem la nostra infraestructura per a oferir un ventall de serveis de qualitat als turistes i passavolants que visiten les nostres valls. Entenem que es una reclamació històrica del sector turístic a efectes de mantenir un alt nivell de qualitat en els seus serveis, en un sector clau de l’economia andorrana. Oferim als allotjaments turístics del Principat diferents possibilitats de servei, ja sigui mitjançant afiliació o en règim de col.laboració.

Els nostres principis bàsics love_face


Per que volem recuperar els serveis que prestava el metge de capçalera als pobles anys enrere. Aquest metge no tenia horaris i es trobava en tot moment disponible per atendre les necessitats mèdiques dels seus pacients, veïns del poble amb qui els unia un fort llaç de confiança. El metge de poble anteposava el benestar dels seus pacients a les seves pròpies necessitats, fruit de la seva dedicació a una professió en que el primordial es la vocació de servei.

Per que considerem que un servei d’atenció mèdica domiciliari és del tot necessari pels usuaris dels serveis d’assistència mèdica i, alhora, creiem que es un servei perfectament complementari a l’actual sistema sanitari del país que permetrà disposar d’un conjunt de serveis mèdics de qualitat i d’acord amb el que ha de ser un adequat sistema de benestar social al Principat d’Andorra.

Per que pensem que hi ha situacions en que el malestar físic del moment t’obliga a quedar-te a casa teva, sense la necessitat de realitzar l’esforç suplementari que representa un desplaçament al centre mèdic o al servei d’urgències, i que la visita del metge al teu domicili es un valor afegit per a la teva ràpida recuperació.

Per que hi ha famílies que en determinades situacions agrairan no tenir que sortir al carrer amb els seus fills petits i desplaçar-se al centre mèdic o al servei d’urgències, podent rebre assistència mèdica de qualitat al seu domicili sense exposar els seus nens a les incomoditats i riscos de sortir de casa en aquests moments.

Per que hi ha gent d’avançada edat amb dificultats de desplaçament les quals s’aguditzen en aquells moments en que els afecta algun tipus de malaltia de fàcil diagnòstic i curació.

Finalment, per que som de l’opinió que la salut es un bé molt preuat que, com a tal, ha de ser assequible i estar a l’abast de tothom no essent un luxe a l’abast de uns pocs privilegiats. Així mateix, en els moments de salut delicada o compromesa, creiem que cal donar al pacient tot tipus de facilitats per tal de rebre una atenció mèdica oportuna, de qualitat, que doni confiança i que resulti el mes còmoda i propera possible.